УСТОЙЧИВО (ХАРМОНИЧНО) РАЗВИТИЕ

Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

Финансиране на европроекти

ДРУГОТО ИМЕ НА СОЦИАЛИЗМА,
НАРЕЧЕНО "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ", ВЕЧЕ Е
ДОКТРИНА НА ООН ЗА СПАСЕНИЕ НА СВЕТА

МАРКСИЗМЪТ (комунизмът) е преди всичко точна наука за икономиката, за хармонизиране на управлението на производството и производствените отношения на произвеждащите и обществото от една страна и природата от друга страна. Както и взаимоотношенията вътре в самото предприятие. Т.е. марксизмът е преди всичко микроикономика (организация на производството и контрол над стойността), специалност, която е ЛИКВИДИРАНА за изучаване във ВУЗ и изцяло заменена от зубренето на парични и банкови трикове.

Горното го ПОВТАРЯМЕ в много наши страници, понеже е най-важно за разбирането какво е комунизъм (марксизъм). Устойчивото развитие, хармонията, стабилността не е изобретение на ООН. Това е ПРИРОДЕН ЗАКОН. ПРИРОДАТА СЕ СТРЕМИ КЪМ РАВНОВЕСИЕ, КЪМ УСТЙЧИВ ТЕМП НА РАЗВИТИЕ. Наскоро бе ОТКРИТ ЗАКОНЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТА, който го определя като УСТОЙЧИВА ЕКСПОНЕНЦИАЛНА КРИВА:

РЕВОЛЮЦИЯ - ЕКСПОНЕНЦИАЛНА КРИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТА

Горе е показана ПРИЧИНАТА ЗА РЕВОЛЮЦИИТЕ – нарушаване УСТОЙЧИВОСТТА на развитието… Т.е. РЕВОЛЮЦИЯТА Е УСКОРЕНО ДОГОНВАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ, което понякога се налага СЪС СКОК (сътресения – за едни лоши, за други добри…).

Всички знаем закона от физиката ЗАКОН ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА, целящ да балансира липса или излишък от енергия в някои системи, като потенциалната и кинетичната енергии се превръщат една в друга, Законът за СКАЧЕНИТЕ СЪДОВЕ, БАЛАНСИРАЩ по естествен начин нивата при свързани съдове. Нима отраслите в една икономика и всеки отделен човек не е в икономическа система от скачени съдове?… В МЕДИЦИНАТА вече 20 години се говори за необходимост от КИСЕЛИННО-АЛКАЛЕН БАЛАС, иначе няма здраве… Да не говорим за строителството, където при липса на баланс, всяка сграда ще се срути или поне – повреди. Всички знаем за БАЛАНСИРАНАТА личност, символ на здраве, красота и големи способности.

Именно такава е и простата, естествена, лесно разбираема цел на ООН – УСТОЙЧИВОТО (хармоничното, стабилното, балансираното) развитие. Ето я и драстичната разлика ежду баланса и дисбаланса:

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  НЕ УСТОЙЧИВО РАЗВАТИЕ

Но за разлика от всички други политически програми, тая на ООН е съобразена именно с природните закони за устойчивост и хармония. Нещо повече – ИЗЧИСЛЕНО е на какво се основава устойчивостта, как да бъде постигната по естествен икономически път, като се спазват ЕСТЕСТВЕНИТЕ ВСЕОБЩИ ЧОВЕШКИ ПРАВА, които не са изобретени от някой отвлечен ум, а са природна необходимост.

И докато УСТОЙЧИВОСТТА, СТАБИЛНОСТТА, БАЛАНСИРАНОСТТА вече са нарицателно във всички свери от живота, в икономиката на КАПИТАЛИЗМА устойчивостта е САБОТИРАНА. Защото именно ДИСБАЛАНСЪТ ХРАНИ КАПИТАЛИЗМА, дисбалансът е условие за съществуване на капитализма, защото крадейки излишъка (създвайки принадена стойност), капитализмът срива тия, които създават благата и пълни гуша на тия, които крадат и рушат благата и прогреса. Тотален дисбаланс между свръхбогати и свръхбедни.

Законността на Доктрината на ООН Устойчиво развитие и Програмата Дневен ред 21 са закрепени и юридически в УСТАВА НА ООН – Хартата за правата на човека, Член 7, ИКОНОМИЧЕСКИ ПРАВА

I.  ЦЕННОСТЕН ОБМЕН МЕЖДУ ХОРАТА:

Член 7 (а(i)). «…еднакво възнаграждение за равностойна работа без никакво различие, … и за равен труд – равна заплата(кликни Хартата, за да видиш изследване, как това наше ЧОВЕШКО ПРАВО да СЪИЗМЕРВАМЕ себе си с трудовите постижения на другите хора е ПОТЪПКАНО)
Левски: «Изпитвам човека в работа.»
Христос: «С каквато МЯРКА мериш, с такава ще ти се ОТМЕРИ.» «По плодовете (труда) им ще ги познаете.»
Народна мъдрост: «Който не работи, не трябва да яде.»

Коментар: Тук има изискване за РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРЕД ТРУДА – едно от най-важните икономически условия за социализъм. Т.е. частната собственост, една от основите на Капитализма, като средство за произволно присвояване (без труд) е незаконна. Т.е. КАПИТЛИЗМЪТ Е НЕЗАКОНЕН, т.е. ПРИВАТИЗАЦИЯТА от който и да било вид е НЕЗАКОННА.

Същото, но с други думи е писано и в чл.23(2) от Всеобща декларация за правата на човека.

Инструментът за търговия безмозъчният пазар “определя” цените вместо съзнанието на човека. Инструментът (кракът) командва мозъка. Ето защо няма демокрация при Капитализма – няма МЕРНА СИСТЕМА (ЕТАЛОН) за човешки отношения, а еталонът за съизмерване на хората при капитализма не е трудът, а парите, без значение дали са крадени или не. Ето го НАЧАЛОТО на лъжата, кражбата, престъпността. То е предизвикано от всички управляващи по света и у нас.

II.  ЙЕРАРХИЯТА. Това е МАРКСИЗЪМ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ, т.е. това е нещо, което класиците на марксизма не са предвидили да включат в условията, определящи нормалното (социалистическо) общество. Защото каквото и точно разпределение СПОРЕД ТРУДА да правим, ако на съответното място не е точният ПО КОМПЕТЕНТНОСТ човек, системата винаги ще се срива:

Член 7 (с). «еднаква възможност за всекиго да бъде повишаван в своята работа в съответна по-висока категория по никакви други съображения освен по старшинство и компетентност

Коментар: Това е съревнование по работно време и компетентност (competence, competition), а не con'curency – конкуренция – съревнование с различна въоръженост – на старт лекоатлет (работник) и Формула-1 (капиталист)…Обществото не е трудово. То е нечовешко, престъпно !

Това е ЗАКОН ЗА ЙЕРАРХИЯТА. Никъде в света не е спазен – производството, парите, разпределението, властта се «управляват» БЕЗ КРИТЕРИИ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ! Следователно

ВСИЧКИ ИЗБОРИ ПО СВЕТА, основани на западната "демокрация", са НЕЗАКОННИ. ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ, основани на такава "демокрация" и "избори", са незаконни – никой не е избран «по старшинство и компетентност»

ВИЖ НАЙ-ПЪЛНИЯ АНАЛИЗ
на тотално сринатите човешки права по света и у нас.

Нашата ПОСЛЕДНА КОНСТИТУЦИЯ пък казва:

Глава първа. ОСНОВНИ НАЧАЛА
Чл. 5. (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

Нашата Конституция казва, че ние имаме ПО-ВИСША КОНСТИТУЦИЯ, а именно Международна хартата за правата на човека, че тя е част от нашето вътрешно право и всичко, което й противоречи, е невалидно. А сега КЛИКНИ горния линк, за да видиш УЖАСА какво и колко от нашите вътрешни закони и техните изпълнения са правно нищожни, престъпни и малоумни.

МОДА тръгна напоследък да нарочват Маркс и Ленин (марксизма-ленинизма) за ЦИОНИСТКИ НАЕМНИЦИ. Както знаем, ционистите са най-реакционната и най-висша част на БАНКЕРСКИЯ КАПИТАЛИЗЪМ. Ами нали ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА е тяхно дело? А пазарната икономика (другото МАСКИРОВЪЧНО име на капитализма) имено ИГНОРИРА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ, които ТОЧНО ОПРЕДЕЛЯТ СТОЙНОСТТА по труда, а капитализмът се интересува само от ПАРИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ с цел да се замаже стойността. Ето защо у нас вече не се изучава във ВУЗ МИКРОикономика (организация на производството, цено- и заплато-образуване според труда), а направо – МАКРОикономика – пари, финанси, банки, бюджети и други подробности.

Ами нали точно 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО СПОРЕД ТРУДА, неговото МЕРЕНЕ и от там 2. ЯСНОТАТА ПРИ ФОРМИРАНЕ НА СТОЙНОСТА (т.е. да се отреже кражбата) ще унищожат капитализма, а с него и банкерския капитализъм. Според пропагандата излиза, че ционистите са поръчали на Маркс и Ленин да унищожат …ционизма!!!

Същата НАЛУДНИЧАВОСТ се говори за Доктрината на ООН Устойчиво развитие. Че била продукт на ционизма. Ама може ли такова невежество – та нали именно Хартата определя правилото РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРЕД ТРУДА, а не според капитала (дялово участие)? Нещо повече.

Хартата забива още гвоздеи в ковчега на вмирисания капитализъм, като отива още по-далеч от марксизма, като определя и ЙЕРАРХИЯТА между хората да е СПОРЕД СПОСОБНОСТИТЕ, а не според КАПИТАЛА (дяловото участие, собственост или от НАСЛЕДСТВО на производствени мощности) и дори НЕ ПО ГЛАСУВАНЕ, а по ИЗМЕРВАНЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ на длъжностните лица!

Прочети повече

ЗАЩО УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ Е СОЦИАЛИЗЪМ

Ако има нещо неясно, пишете ни чрез формуляр за

КОНТАКТ С НАС,

Вие няма да ни затрудните съществено, понеже знаем проблемите и преди 10-15 години се постарахме да ги решим и обясним. Така че на ваши въпроси или – …заяждания, просто ще се поразровим из нашите материали и ще ви пуснем линк най-много с кратко обяснение.

НА ДОБЪР ПЪТ

АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА,
попълвайки полето с твой имейл,
Когато публикуваме нещо ново,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

************************************

About the author: Communism

ВАШИЯТ КОМЕНТАР