НАУКА, ИЗКУСТВО и МЯСТОТО ИМ В ОБЩЕСТВОТО

Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

КОИ СА ЕСТЕСТВЕНИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ
НА ЧОВЕЧЕСТВОТО СПОРЕД НАУКАТА
 

МАРКСИЗМЪТ (комунизмът) е преди всичко точна наука за икономиката, за хармонично управление на производството и производствените отношения на произвеждащите и обществото от една страна и природата от друга страна…

Затова не е възможно да управляваме обществото или държавата и който и да било колектив, ако не познаваме ПРИРОДАТА, ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ, човека, космоса и тяхната диалектическа взаимозависимост.

Много хора, които се бият в гърдите, че са комунисти и са на високи длъжности в някакви партии или са били на такива длъжности по време на така наречения от ПРОПАГАНДАТА "социализъм" ("комунизъм"), налапали тонове цитати от учебници за комунизма (не и от ОРИГИНАЛИТЕ на класиците, да не говорим от оригиналите на модерните), нямат никаква представа от ВЗАИМОВРЪЗКАТА между ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ, открити и осъзнати от ТОЧНИТЕ науки, нито от познания за човека, възникването и развитие на живота, нито от технологии. Е, много такива хора имат ОБЩА КУЛТУРА за много от тия неща, но нима с ОБЩА КУЛТУРА може да се управлява една такава невъобразима сложност от взаимодействия между ЧОВЕК-ОБЩЕСТВО-ПРИРОДА-КОСМОС???

И въпреки всичко се натискат да управляват. И на децата вече е ясно, че УПРАВЛЕНИЕТО на една такава

КОСМИЧЕСКА СУПЕР СИСТЕМА
се нуждае от
КОСМИЧЕСКА СУПЕР НАУКА.

И си спомнете КОЯ ПАРТИЯ ИМА КАТО СРЕДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НАУКАТА, без да говорим за супернаука. Погледнете и самите партийци и тарторите на всички ПАРТИЙНИ СЕКТИ от всички идеологии какво ниво на научна подготовка имат, и на какви високи постове се натискат и веднага ще ви стане ясно, защо обществото се разлага.

Ние не твърдим, че при различните партии съвсем липсват добри научни специалисти, но дали именно те са в ръководството или са само креатура на тарторите? Именно специалистите, колкото и да са слаби, те произвеждат различните програми и платформи, а тарторите говорят от тяхно име…

Т.е. дори вътре в самите партии изискването на Международна харта за правата на човека за ЙЕРАРХИЯ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ не е спазено (кликни картинката), да не говорим, че тарторите на партиите вкарват в управлението политици, а не специалисти, т.е. некомпетентни лица. Това определя и незаконността на цялата политическа и икономическа система, но това сме разгледали като цяло ТУК.

Накъсо – ПРОТИВОЗАКОННО е при едно държавно или местно управление то да се осъществява от партийци, а не от специалисти в различни области. И нека проследим ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО:

Кои са хората, които са допринесли за ПРОГРЕСА на Цивилизацията като цяло? Това са УЧЕНИТЕ-ОТКРИВАТЕЛИ като Платон, Архимед, Галилей, Леонардо, Нютон, Айнщайн, Тесла… Те са

ПЪРВИЧНИТЕ ГЕНЕРАТОРИ НА ПРОГРЕСА.

Това са

ПЪРВИТЕ ПОСРЕДНИЦИ МЕЖДУ ПРИРОДАТА
(ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ, БОГА)
И ЧОВЕШКОТО ОБЩЕСТВ
О.

Без тия хора човеците още щяха да скачат голи по клоните. Тяхната естествена позиция на ПЪРВОПОСРЕДНИЦИ между Природата (Бога) и обществото, не е ли НАЙ-ВИСШАТА естествено формирала се ВЛАСТОВА ДЛЪЖНОСТ на тия хора, произлязла не от ГЛАСУВАНЕТО на тълпата, а от техния труд и способности (каквото е изискването на Хартата)??? Значи учените-откриватели ще произвеждат прогрес, а партийците ще го узурпират и ще властват над стадото от тяхно име…

Цялата история на Цивилизацията показва, че именно

УЧЕНИТЕ ОТКРИВАТЕЛИ СЪЗДАВАТ ПРОГРЕСА
и от него и историята на Цивилизацията
,

а политици, царе, крале, велможи, папи, патриарси, капиталисти, партийци и т.н. управляващи ПАРАЗИТИРАТ върху този прогрес, като го пазят за себе си, за кражбите на чужд труд, увековечаване на властта си и заробване на хора под най-различна ФОРМА (робовладелска, феодална, капиталистическа, "демократическа"…).

Тия, които създават прогрес и блага, нямат никакви юридически права върху собственото си творение – прогреса и благата. Какъв по-голям цинизъм за съвременното общество може да се измисли???

Накратко – казваме в прав текст – тия, които създават прогреса, те самите трябва да управляват и държавите и цялото човечество. Те така и така са го управлявали (генерирали, насочвали), понеже целият прогрес е бил зависим от тях, защо да не управляват прогреса и като държавници? Това е нашата цел и резултат – да изнамерим, определим и дадем управлението на обществото в ръцете на нашата българска

КОСМИЧЕСКА СУПЕР НАУКА.

Къде е МЯСТОТО НА ИЗКУСТВОТО в цялата обществено-политическа система? Първо да кажем, кои точно способности и структури у човека (респективно у обществото) работят по тоя обществен дял. Има точно ТРИ основни структури  на човека (респективно на обществото), формирани още в самото начало на ВЪЗНИКВАНЕ и развитие на животота:

1. ФИЗИЧЕСКО ТЯЛО.
2. РАЗУМ.
3. ПСИХИКА (ДУША). От гръцкото психе (душа)

Има РАЗМИНАВАНЕ от последните научни открития и ФИЛОСОФИЯТА на марксизма за живота. И тук е мястото да го обясним.

Както казахме, ФИЛОСОФИЯТА на марксизма, развита най вече от Енгелс, не е основното занимание на тия велики мъже. То е по-скоро "разсъждения на тема", хипотези и догадки, отколкото наука, още повече че ФИЛОСОФИЯТА НЕ Е ТОЧНА НАУКА. Обаче за възникването и развитието на Живота и по отношение на цитираните горе ТРИ ОСНОВНИ СТРУКТУРИ НА ЖИВОТА ние ползваме последните ИЗЧИСЛЕНИЯ (доказателства) на физиката и математиката и на тяхна база виждаме

РАЗМИНАВАНЕТО НЕ,
А ДРАСТИЧНОТО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ
ФИЛОСОФИЯТА НА МАРКСИЗМА И ФИЗИКАТА
.

Партийните деятели, СВИКНАЛИ да слушкат и се СЪГЛАСЯВАТ с мнението на АВТОРИТЕТИТЕ (в случая с мнението на Маркс, Енгелс, Ленин) на секундата ще възроптаят – "Как така ще оборвате нашите КУМИРИ, нашата марксическа наука?", без да се замислят за изискването именно на Маркс, че едно учение не е наука, ако то не може да се изрази и докаже с МАТЕМАТИКА, С ТОЧНОСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ. Така че нека се съобразим пак именно с Маркс и да ползваваме ТОЧНАТА НАУКА математика и физика и да оставим настрана НЕТОЧНАТА НАУКА ФИЛОСОФИЯ, с която борави Енгелс. 

Ето какво казват точните науки за това

КОЕ Е ПЪРВИЧНО И КОЕ ВТОРИЧНО:
РАЗУМЪТ ИЛИ МАТЕРИЯТА?

Марксизмът твърди, че ПЪРВО СЕ Е ПОЯВИЛА МАТЕРИЯТА и ЕДВА СЛЕД ТОВА след СЛУЧАЙНО съединявана на молекули се е появил и Животът и след неговата ЕВОЛЮЦИЯ, се е появил и РАЗУМЪТ. Съвременната Теория на вероятностите е категорична, че да се появи живот от СЛУЧАЙНО или ЕСТЕСТВЕНО съединяване на молекули, е практически равно на нула. А нашата наука го ИЗЧИСЛИ същото. Нашата ФИЗИКА и МАТЕМАТИКА ДОКАЗВАТ ОБРАТНОТО за условията на Планетата Земя:

ПЪРВО СЕ Е ПОЯВИЛ РАЗУМЪТ,
КОЙТО СЪЗДАВА И ГЕНЕРИРА ЖИВОТА И РАЗВИТИЕТО.
т.е.

РАЗУМЪТ СЪЗДАВА ЖИВОТА, И ТОЙ Е ПРИЧИНА И ГЕНЕРАТОР
НА ЕВОЛЮЦИЯТА, НА РАЗВИТИЕТО НА ЖИВОТА,
КАКТО И НА ПОЯВАТА НА НОВИ БИОЛОГИЧНИ ВИДОВЕ.

ВЪХ, ами щом като класиците на марксизма са сгрешили тук, да не би и цялото им учение, цялата им наука в "Капиталът", за Принадената стойност, Теорията за стойността въобще, за икономиката, за комунизма и т.н. може и те да са грешни???

Ще ги успокоим – не, не са грешни. Просто тук става дума за ОТПРАВНА СИСТЕМА, която тук ние не споменахме и нарочно изтъкнахме това противоречие между ФИЛОСОФИЯТА на марксизма и точните науки, за да проверим дали комунистите мислят със собствената си глава или по емоции, навик или по авторитети.

Противоречия почти няма, защото РАЗУМЪТ, който първо се е появил на Земята също е МАТЕРИАЛЕН, а не идеалистичен, т.е. нищо, той се намира в МАТЕРИАЛЕН НОСИТЕЛ. Т.е. РАЗУМЪТ И МАТЕРИЯТА се намират в ДИАЛЕКТИЧЕСКО ЕДИНСТВО (борба и единство на противоположностите), в непрекъсната ВЗАИМНА ТРАНСФОРМАЦИЯ едно в друго. Как точно е станало

ВИЖТЕ ТУК НА ВИДЕО
или накратко, описано тук с
ТЕКСТ И ГРАФИКИ.

А ние тук ще кажем накратко за последователността на появяване, според която трябваше да определим МЯСТОТО НА ИЗУСТВОТО в обществената система, по-точно мястото му в ЙЕРАРХИЧНА обществена система. И така:

Първо се е появил РАЗУМЪТ, после се е появила ПСИХИКАТА и накрая – ФИЗИЧЕСКОТО ТЯЛО. Т.е. РАЗУМЪТ е ВЪРХОВНИЯТ ПОСРЕДНИК между Природата и обществото, а най-висша ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА на разума е ЛОГИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ, най-важна и ЕДИНСТВЕНА черта, която отличава човека от животните. И понеже ИЗКУСТВОТО е ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПСИХИКАТА (ДУШАТА), както и ПРОДУКТ на ПСИХИКАТА (ДУШАТА), то тя се явява вторично, производно на разума, т.е. ИЗКУСТВОТО ИГРАЕ ПОМОЩНА, ВТОРОСТЕПЕННА, ПОДПОМАГАЩА РОЛЯ към разума. Т.е. без разум, изкуството губи смисъла си и въобще нямаше да го има.

Затова ПРЕЕКСПОНИРАНЕТО на хората на изкуството и влизането им в политиката (в управлението – спомнете си грандиозните ПРЕДИЗБОРНИ КОНЦЕРТИ), без познания в науката, е абсурдно и противоестествено. Изкуството може да подпомогне съществено много разума, да бъде негов коректив, но не и краен фактор за решения и действия. Сега управляващите разчитат именно на хората на изкуството да ВЪЗДЕЙСТВАТ ПОДСЪЗНАНАТЕЛНО НА ЕМОЦИИТЕ НА ТЪЛПАТА и с това да я изманипулират. И затова в условията на капитализма изкуството е част от ПРОМИВАНЕТО НА МОЗЪЦИ. Нещо повече, то стана РЕЛИГИЯ, особено за младите. Затова нека хората на изкуството се замислят дали не стават съучастници на престъпленията на държавната мафия, гламосвайки с емоции тълпата…

И накрая в този кратък разбор ще кажем, че ние в България имаме КОСМИЧЕСКА СУПЕР НАУКА, която роди съвсем

НОВА ТЕОРИЯ ЗА ОБЩЕСТВОТО.
Която определя България като световен лидер,
в която марксизмът е частен случай,
ако се приложи….

Все пак, ако искате да проверите дали и ние както другите партии само ПЛЮЩИМ ЗНАМЕНАТА, не се колебайте, а ни изпратете някой казус или проблем за решаване – за предпочитане такъв, който още никой не е решил и ни пробвайте да видите дали и ние говорим празни приказки, както тарторите от партийните секти.

А по отношение на науката и изкуството, стараем се да ги създаваме и развиваме. Т.е. сами да бъдем творци във всички области на живота, т.е. да генерираме наука, изкуство и прогрес, а не само да ги ползваме за престиж и манипулация…

ПЪРВОНАЧАЛНО ни опишете в общи линии вашите цели, проблеми и неясноти, като попълните формуляра за

КОНТАКТ С НАС,

след което ние ще Ви изпратим уточняващи въпроси за допълнтелно проучване на Вашите проблеми и възможности и ще изясним по-нататък как ще се свързваме.

НА ДОБЪР ПЪТ

АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА,
попълвайки полето с твой имейл,
Когато публикуваме нещо ново,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

************************************

About the author: Communism

ВАШИЯТ КОМЕНТАР