НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ

ОСНОВИ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО

се изграждат на национална среща във Варна между патриотични и определящи се като "леви" партийни и непартийни организации. Фактическо начало на такова обединение е поставено преди две години, но обективните предпоставки за такова обединение едва сега са на лице. Защото винаги е имало желание от всички леви организации и отделни хора за единение, но, както видяхме, досега са липсвали основни осъзнати обективни причини за това. Т.е. към обединението до сега се е вървяло СТИХИЙНО и не е имало НАУЧНА основа за него. Сега вече тази основа е налице, стига радетелите за обединението да я осмислят, осъзнаят, приемат и ДЕЙСТВАТ за реализацията й. И тази основа е

НАУКАТА
С НЕЙНИ БЪЛГАРСКИ ЕПОХАЛНИ ОТКРИТИЯ.

Затова хората трябва да спрат да се ДЕЛЯТ на разни враждуващи общности като партии, религии, секти, класи, мафии… и да се обединят въз основа на космическите закони, които се изследват, откриват и доказват обективно (без гласуване и емоции) посредством науката и най вече – математиката.

"Царят е гол!" възкликнало детето от приказката, но всички продължили да се възхищават на въбражаемите одежди на царя, който в действителност е бил гол. Няма как – истината би ги лишила от привилегии. По същия начин ВСИЧКИ ВИЖДАТ, че партийната система умря и вони на разложено, но повечето продължават да й се възхищават и да й служат, защото лапат от нея или нямат достатъчно САМОСТОЯТЕЛНО МИСЛЕНЕ да се отделят от всеобщия сън.

Същото е и с класификацията на политическите сили на ЛЯВО-ДЯСНО. Уж се говори за политическо ПРОСТРАНСТВО, но как ще е пространство, когато "ляво-дясната" класификация е ЛИНЕЙНА, т.е. тя не е пространствена, което я прави неадекватна на реалността:


Това горе е малоумното деление на хората
според сегашната малоумна партийна система.

А това долу е начало на реалната класификация според труда. Поставя я Маркс. Все пак равнината е по-реална от линията:

Съвсем съвременна класификация на обществените структури имаме едва през 80-те години на 20-ти век, но НОМЕНКЛАТУРАТА в България САБОТИРА това ново знание. Всеобщият обем на производството се състои вътре от съставящи го отделни производствени обеми. Както виждаме, вече наистина имаме истинска ПРОСТРАНСТВЕНА КЛАСИФИКАЦИЯно тя няма нищо общо с политиката:

Ето долу отново истинска ПРОСТРАНСТВЕНА КЛАСИФИКАЦИЯ от преди 25 години, но вече съобразена и с ЙЕРАРХИЯ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА ХОРАТА:

ОЩЕ ЗА ГЛУПОСТТА
ЛИНЕЙНА ОЛИГАРХО-ПАРТИЙНА ПОЛИТ-СИСТЕМА

Съвсем ясно се вижда, че политиката като дейност въобще липсва в последните три класификации, които отразяват реални природни процеси и които са изразени и математически. Но в кои природни процеси има място за политика и политици? Повече подробности вижте тук за

ЛИПСАТА НА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПАРТИИ И ПОЛИТИЦИ.

0А сега нека дадем подробности за обединителната среща във Варна:

СЪДЪРЖАНИЕ:
1.
 НАКРАТКО.
2.
 ДЕКЛАРАЦИЯ за единомислие и единодействие на левицата в България.
3.
 "ИЗБОРИ" ПО НИКОЕ ВРЕМЕ.
4.
 СТИГА С ТОВА МИНАЛО!
5. КЪДЕ ОТИВАМЕ СЛЕД БАБА МАРТА?
6. 
СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО: Надежда или разочарование?
7. ПРОЕКТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ

1

 

(горе)
НАКРАТКО:
ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ НА ПРОГРЕСИВНИТЕ СИЛИ"

Не всичко е на страната на статуквото, всичко зависи от нас – зад нас е народът, пред нас е класовият враг, т.е. капитализмът (мафията)!
ДВИЖЕЩИ СИЛИ ДО СЕГА:
1. ОПО "Варненски моряци" – безпартийни, квота Варна – Р. Сакеларов,
2. Българска Работническо-Селска Партия – Тодор Жеков,
3. Гражданско антикорупционно движение "Съграждане" – Игнат Раденков,
4. Движение за комунистическо единство – Тимур Гложенски,
5. "Българска пролет" – Велизар Енчев (с представител),

ДНЕВЕН РЕД И ДОКЛАДВАЩИ:
1) Необходимост от *Народен фронт (вот)* – проф. Дуранкев (10 мин).
2) Същност на политическия проект – докладва Тимур Гложенски
3) Разисквания и изказвания по темите (по 10 мин).
4) Възможности за участие в предстоящите избори – (5 мин).
5) Заседание и избор на местен Оперативен щаб на обединението.

КОНТАКТИ, ВРЕМЕ И МЯСТО
+359 877 627 050 – Румен Сакеларов
Форумът е открит, за граждани, организации и медии, но местата са ограничени…
Варна, 19 февр. неделя, 11 ч., бул. Мария Луиза 21,
вдясно от аптека "Крепс" по стълбите надолу към клуба!

КОНТАКТ

2

 

(горе)
Д Е К Л А Р А Ц И Я 
ЗА ЕДИНОМИСЛИЕ И ЕДИНОДЕЙСТВИЕ
НА ЛЕВИЦАТА В БЪЛГАРИЯ
До членовете и симпатизантите на ПП „БЛ“, ПП БРПк, ПП БРСП, ДКЕ и всички ляво ориентирани хора

Другари, дами и господа, съмишленици,

26 години лявото пространство е сведено до един голям политически субект – БСП, обкръжен с микросателити, наречени сумарно „Лява България“. През периодите, когато е била издигана на власт от гражданите, вярващи, че лявото управление е за предпочитане пред дясното, коалицията „БСП и сателити“ не един път се е отклонявала от левите идеи. Тази квазилевица вкара България в НАТО, подпомогна приватизацията на общественото богатство, съчета се с олигархичната върхушка на ДПС, въведе плосък данък и т.н. БСП и сателитите ѝ не се доказаха като представители на автентичната българска левица, на нейните исторически традиции, научни постижения и социалистически морал.

Не по-различно бе и положението с изграждане на автентична десница. „Вдясно“ се редуваха проектите СДС, НДСВ, ГЕРБ, които по един или друг начин наложиха частния капитализъм в България, допълван с недемократични решения и в интерес на олигарси с друг цвят. Действията на „автентичната“ десница обаче винаги водеха до провали и отливи на симпатизанти и поддържници, независимо от етикетите, които си прикачваха десните: „демократични сили“ (по същество – реституционни и прокапиталистически); „за европейско развитие на България“ (всъщност за деградация на страната); „реформатори“ (в полза на крадците) и т.н.

По същество ляво ориентираните български граждани, наброяващи над 3 млн. души, останаха без организирано политическо представителство в Народното събрание, без адекватна социална защита на своите интереси. Именно по тази причина левите хора в България не приемаха нито СДС, нито НДСВ, нито ГЕРБ, нито „Реформаторите“, нито други подобни десни партии и обединения; но те не приемаха (както се вижда от всички изборни резултати) и одеснялата БСП и нейните сателити.

Това не означаваше че „отдолу“ не възникваха и не се организираха организации и движения, стоящи значително по-ляво от БСП. В момента те наброяват няколко десетки ядра, разпръснати териториално и неорганизирани централно за взаимодействие. Тезата на десницата че „лявото е история“ днес все повече звучи като страх от народната воля; тезата на коалициите „БСП и сателити“, че те са единствените представители и „защитници“ на лявото пространство, също вече не се приема като сериозна. Въпреки това, много ляво ориентирани граждани не гласуват за автентичните леви партии, защото им се внушава, че „БСП са приемникът на БКП“ и „в името на единството“ не трябва да се разпиляват гласове. Внушава се, че всякакви проекти в ляво (и по-ляво от многото десни решения на „социалистите“) без участието на БСП са обречени на провал.

Преди 4 години бе поставено началото на Коалиция „Българска радикална левица (БРЛ)“, която набра сили и образува множество партийни ядра в цялата страна. В тези ядра влизат представители от различни партийни сили с желанието за взаимно разбирателство, другарско уважение и взаимодействие. До м. март 2016 г. в страната бяха изградени общи структури на коалиция БРЛ (точният им регистър е в ДКЕ). Те поддържаха постоянна връзка с представители на коалиционните партии под формата на коалиционен щаб. На свикано заседание от щаба, съвместно с представители на ръководствата на коалиционните партии и движения в гр. Павликени през м. март, коалиционният щаб предложи действена стратегия за изграждане на БРЛ отдолу нагоре, както бяха започнали чрез структуриране на местни коалиционни щабове, а на централно ниво създаване на ръководен орган -Политически съвет, и изпълнителен орган – Оперативно бюро създадено също чрез избор и предложения от създадените ядра от съмишленици.

На това заседание по предложение на ръководството на ПП БЛ беше закрит работещия до този момент коалиционен щаб и на негово място се образува Коалиционен съвет на партийните ръководства, в който влизаха Председателите и по един техен заместник. От този момент до днес коалиционният съвет на партийните ръководства няма нито едно заседание, няма кореспонденция или телефонна връзка. Нещо повече прекратиха се всякакви контакти между коалиционните представители! Умишлено или от нехайство провален проект – не е изяснено и до днес! Кой трябва да поеме политическата отговорност за провала на проекта и планирането за издигане на общ кандидат за президент – не се декларира от Коалиционния съвет. Аналогично е положението и в пространството на най-крайната левица – комунистическата.

Докато редовите членове и симпатизантите на всички леви партии и движения не преодолеят анемичното поведение на избраните партийни ръководства, хубавата идея за обединена българска левица вероятно няма да се сбъдне. Има ценни идеи, около които левицата може да се обедини; има хора и възможности, които могат да организират структурите в страната; има личности, които могат да бъдат народни водачи.

Предстоят парламентарни избори (март 2017). На тях една истински демократична и наистина лява организация може да се представи не само достойно, но и да вкара за пръв път в парламента ляво мислещи и действащи светли личности, които да спрат разрухата, корупцията, плутокрацията, олигархията и квазилевицата.

Съмишленици от всички леви партии, организации и движения; достойни патриоти (не патриотари ), наследници на Левски и Ботев, нека заедно да изградим една единодушна (в основното) и действена (по демократичен начин) Коалиция „Българска радикална левица БРЛ“ по подобие на европейските леви радикални партии. Да съберем унижените и оскърбените от „прехода“ честни трудови хора, мислещи и имащи смелостта да действат в името на своите деца и внуци.

Започваме от днес!
Възстановяваме работата на коалиционния щаб в разширен състав с цел постигане на мощна истинска радикална лява коалиция!

Българино, изправи се!

За контакти с коалиционния щаб на „БРЛ“
Коалиционен щаб на БРЛ:
Тимур Гложенски, Мариян Димитров, Николай Радулов, Георги Георгиев, Здравко Пеев, Боян Дуранкев, Румен Йорданов

3

 

(горе)
ИЗБОРИ ПО НИКОЕ ВРЕМЕ
и имат ли левите партии възможности за реакция?

Здравейте съмишленици! Здравейте приятели!

Изключително краткото време постави малките истински леви в затруднение да се прегрупират и отговорят на предизвикателствата за представяне в ЦИК. Подписи, пари, дърпане на черги и локуми…и противодействия по познати правила! Коментарът е излишен и това радва статуквото! Но не всичко е на страната на статуквото, всичко зависи от нас и от вас за една всеобща кауза на обединението! Зад нас е народът, пред нас е врага! Ние сме анти капиталисти против капиталистите!

Народът, както казва един наш другар от София, не трябва само да си отвори очите, но и да се събуди от дълбокия си сън! Втората среща след София е във Варна на 19 февруари 2017 г от 10.00/ 10.30 ч и откриване в 10,30ч с продължение до около 13.00ч на бул."Мария Луиза" 21 (в дясно от аптека "Крепс" на около 150 м от кръстовището на катедралата по посока Община Варна)

"В тълпите смълчана е буря незнайна,
стопено е слънцето в тях.

За подвиг тълпите ги ражда земята,
за подвиг безумно велик.

В тълпите е скрита душата велика –
душата на новия свят.

Тълпите заливат гърмящи площади,
тълпите люлеят грамадните сгради

и блика душата във порив крилат,
душата на новия свят."
     (Откъс от Смирненски 1922 г.)

Моля за заявки за записване на тел:
0877 627050! Местата са ограничени! Интереса е огромен!
Моля за имената на представителите – участници и кого представляват.

4

 

(горе)
СТИГА С ТОВА МИНАЛО!
Да гледаме напред!
Те са на всякъде по суша, въздух и вода,
и по своя си воня!

След 45 години диктатура и 27 години демократур-доносниците на "бившата ДС" продължават да бъдат на всеки метър – от парламент, правителство и президента до "независимите" медии, синода и академията, разнасяйки по суша, въздух и вода господарската и своята воня.

Предпазливо поетът Пламен Дойнов в стихосбирката си "Балът на тираните" е посветил на един от тях стихотворението Агент "Георги"… превежда "Власт и съпротива":

"Ще го преведа – без власт, без съпротива, 
в смъртното безсилие на думите, с уста
кървава от истината вкусна,
докато светне в невидим ултразвук
и невинно изтънее в приказка красива.
Ще го преведа от неговия рай накрай света,
ще го хвърля в моя Ад и няма да го пускам, 
докато не заприличаме един на друг. 
После той ще ме закара на истинския бал,
ще ме запознае с краля, ще ме вкара в ложата.
Там от всякъде ще ръкопляскат:
– Браво! Кожата си му одрал!
Сдържано ще им отвърна:
– Само кожата.

Съдбата на сегашния му роман "Власт и съпротива" е още по-нерадостна – в резултат на преводаческите усилия на поменатия агент, той е обезобразен порядъчно или както се е изразил поетът, след одиране на кожата авторът е посивял до неузнаваемост, а бестселърът в Германия у нас е станал чужд и неразбираем, като че ли писан на санскрит… Има разлика от разузнавач и от доносник от ДС! ИМА!

Минало ли, напред ли? – Ваш'та мамка! (Феранте Пала)

Това е за размисъл в днешно време, защо левите сили не могат да се обединят или не желаят, или някои им пречи? А какво им пречи? Тези доносници (не слагам в тази категория разузнавачите и техния безспорен принос за България, подложени на стрес и риск…) днес са сред нас по суша, въздух и вода, те са сред нас в партиите на прехода, в самите ръководства и продължават да доносничат, неспирно изпълняват гнусни задачи за разсипване на нашите усилия за рестарт на обединението и на всеобщия, народен, ляв съюз *Народен вот*! Да им покажем, че можем да го сторим!

Аз не зная в ПП *БГ Левицата* има ли агенти-доносници? Това е за пример защо показно се унищожава партията и омерзени… честните, знаещите, можещите и най-активните членове я напускат масово вече втора вълна! Ясно щом има агенти доносници, същите вероятно изпълняват стриктно своето господарско предназначение и по новому: преназначение с нови задачи! Така е и в другите като тази "велика" партия на прехода с един господин за един ден, но доносник от ДС! Само той ли е? Затова и не излетя кораба в космоса! Има кораб, но няма истински космонавти!

Елате при нас! Тук няма агенти на ДС-доносници! Ние се обединяваме по идеи и по принципи!

Обединяваме се от долу на горе! Бързаме бавно и мислим позитивно!

Заповядайте на 19 февруари 2017 г от 11.00ч в гр. Варна на адрес: бул."Мария Луиза" 21 в дясно от аптека "Крепс" по стълбите на долу в клуба, който е на около 150 метра от кръстовището на катедралата по посока община Варна! Интересът е огромен, местата – ограничени!

За информация и координация на телефон:
0877 627050 Румен Сакеларов

5

 

(горе)
КЪДЕ ОТИВАМЕ СЛЕД БАБА МАРТА?
ОТГОВОР: ПРОДЪЛЖАВАМЕ В ЛЯВО!

Здравейте леви съмишленици!
Здравейте приятели и симпатизанти!

Омръзна ми и неудобно ми е да отговарям от време на време на въпроса: Къде отиваме след Баба Марта? Къде отива активната членска маса на разпадналата се ОПО* Варненски моряци* от "БГЛ" от бившата Варненска ПО? Трябва да призная, че останахме малко ( около 40 души ) след поредицата от умишлено или некомпетентно ръководство и прогонване (уволняване) на всички различно мислещи "врагове с партиен билет" от ЦР на "БГЛ"! Много хора напуснаха, ние от Варна, сега и др. Дуранкев, а преди няколко години и 75% от членовете в посока *ПОДЕМ* и продължават да напускат! И разпада продължава и едва ли ще спре след последния им конгрес в края на 2016 г, като на път е да не останат структури в страната освен в София на ЦР като кръжок!
Не ме питайте повече! Отиваме там, където никой от вас не очаква! Просто продължаваме в ляво! Спомнете си песента: "Я иду там, где меня никто не ждет"! (
ПЕСНЯ *БУМЕР*)

В настоящия момент участваме във *НАРОДЕН ФРОНТ* за обединение по идея и по принципи! После се включваме в партия, където никой от вас не очаква и не е време да коментираме! Всичко с времето си! Продължаваме в ляво!

Продължаваме за България! Основен принцип ще бъде уважение и защита на българизма! Референдум за излизане от НАТО, никой не се е допитал по този казус до народа! Рестарт на Армията! Уважение към братския руски народ! Защита на православието! Равенство в закона! Социална справедливост! Уважение към всички етноси и техните религии! Обществени предприятия и тотално свиване на безработицата! Бъдещето на децата ни! Младите на ход! Реформиран ЕС! Като за начало това да се постигне, после другите задачи за смяна на системата! Народът е заспал, но започва да се събужда и да отваря очи!

С уважение: Румен Сакеларов – 0877 627 050

6

 

(горе)
СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО:
НАДЕЖДА ИЛИ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Отлично, дами и господа, другарки и другари,

Изтъркаляхте още време в безплодни караници, в спорове кой как интерпретира теорията, кой е по-по-ляв.

Поредните избори чукнаха на вратата, обичайните партии, коалиции и техни избраници се изредиха да прокламират досущ еднакви програми, засега съдържащи главно обещания.

Които в бъдеще може да се очаква да прераснат и до оправдания.

Всъщност, пред кого да се оправдават?

Ако проследят, а те го правят активно и внимателно, опасностите за поява на каквато и да е алтернатива на общите им интереси, те се консолидират. И правят всичко възможно опасността да не се реализира. По този начин, главно с купуване на избрани фигури, беше сложена точка на проекта Българска левица, ЛОС и т.н.

След като на Иван Генов му беше предложен мечтан дипломатически пост, то останалите лидер(к)и получиха право да се упражняват за сметка на шепа наивници, вярващи, че без експертен, политически и финансов ресурс е възможно да участват в политиката.

Може, но като жертви, увличащи и други себеподобни.

В същото време големите партии отново се разположиха на сергията.

Но този път сами заговориха за онова, което алтернативите не съумяха да организират.

С уважение към вярата и усилията ви!
Тихомир Стойчев

7

 

(горе)
ПРОЕКТ
за Политически съюз *НАРОДЕН ФРОНТ*

I. Политическо основание

      Политическият съюз "Народен фронт" (работно заглавие) има цел консолидиране леви и патриотични сили в България срещу настъплението на глобалния, неолиберален финансов фашизъм. Изминалите 27 години на реставрация на капитализма, предателството на партийната номенклатура, създаде престъпна политическа олигархия. За защита на своите лични интереси и с цел обогатяване, тя извърши множество предателства към българския народ. Настъпвайки срещу жизнените и социални интереси на населението, тя унищожава националната сигурност на страната. За изпълнение на тези си цели тя създаде рояци политически партии, дезеориентиращи българския гражданин за неговото консолидиране и защита. В голямото си болшинство в ръководствата им заставаха подставени лица, пречещи за народното обединение. В „десния” политически спектър се предложиха проекти като СДС, НДСВ, ГЕРБ до изчерпване на техните възможности и доверие пред избирателя, за политическо обезпечаване на престъпните им намерения. В „ляво” се наблюдава застой, защото господства една политическа сила – БСП.

     По време на нейните управления се приеха най-противонародните закони като: реституцията, плоския данък и други. Страната беше въвлечена без допитване във военната организация НАТО, а територията ни предостави военни бази и на практика се превърна във фронтова цел. Този застои пречи автентичните леви и патриотични сили да се самоорганизират.

     За съжаление множеството комунистически леви и патриотични партии изпълняват ролята на политически фон, който легитимира "демократичния живот" в България. Разпокъсани, инертни, занимаващи се с бюрократични политически задачи, откъснати от проблемите на неселението. Ръководствата им в голямото си болшинство със своето бездействие волно или неволно укрепват властта на политическия мастодонт. Необходимостта от нашето обединение е жизнено важно не само за политическото ни съществуване но и представлява политическа оферта към българския народ за самоорганизиране и защита на социалните си интереси.

     Още повече политическата необходимост се допълва и от множеството сигнали в чужбина намерили почва и у нас за настъпление на фашистките елементи. Какво е това неофашизъм и има ли почва у нас могат да отговорят младежите от движение 23 септември. Не забравяйте, че над нас виси приетия на първо четене закон за забрана на комунистическите символи. И бъдете сигурни, че с приемането на такъв закон ще се увеличат апетитите на новоизлюпените български фашисти. Ще последва постепенно настъпление срещу всички демократични партии и права. И тук трябва да си спомним завета на Юлиус Фучик: "ХОРА БДЕТЕ", което преведено означава да не гледаме безучастно, а да се организираме за съпротива. Настъплението на фашизма е сигурен признак за криза в капиталистическата система. Американският империализъм провокира войните в арабските страни възникването на бежанския поток към Европа! Този план е създаден преди 25 години и започна с унищожаването на граничните съоръжения. Всичко това има цел активизиране на спящите фашистки клетки в Западна Европа и сблъсък с ислямския фундаментализъм.

II Същност

     Политическият проект "Народен фронт" има цел изграждане на организация отдолу нагоре за консолидиране левите и патриотични сили. Ние разчитаме главно на енергията  и волята на българския народ. Това е проект тип ОФ, като на преден план излизат задачите по националната сигурност и териториалната цялост на страната. Ние трябва да възбудим спящите клетки за самозащита на българското население.

     Политическият проект сега Ви е предоставен за приемане на "първо четене" по принцип, след което максимално демократично ще бъде публикуван за подобрения, включително и чрез провеждане на множество регионални срещи. Това е стратегически проект и не обслужва предстоящите парламентарни избори. Същият ще бъде предоставен на обществеността и подходящите политически и неполитически партии за включване и подкрепа.

     Ние ще се обръщаме към тези организации, които не носят политическа вина за реализацията на 27-годишната реставрация на капитализма. Към членовете на другите партии ще се постъпва индивидуално. 
     Разчитаме в нашите редици да се включат знакови обществено активни граждани, интелектуалци, които със своя авторитет и знания ще ускорятнашия замисъл. 
     Идеологическите ни различия трябва да стоят на заден план зад общите ни цели и задачи. В никакъв случай не трябва да се допуска те да станат причина за провала на проекта.
     Проектът има задача да предложи съответните организационни мерки и механизми за постигане на набелязаните цели. Ние ще прилагаме историческия ни опит, ще се учим от неудачите и слабостите, спрели подобни проекти и начинания.

III Организационни мерки

     Предлаганите от нас организационни мерки гарантират: 
1. Прилагане в действие желанието ни за единодействие
2. Необратим процес на действията ни, зависещ само от нашата политическа воля и инициативност.

     По същество предлагаме организационните мерки да преминат през следните етапи до изграждане пирамидалната структура, гарантираща успеха на начинанието ни. Същите не трябва да се провеждат мудно и със забавени срокове.

     1. Приемане на първо четене политическия проект и създаване на политическия съвет и оперативен щаб.
срок: 15.01.2017година
отг. : Оперативен щаб
     2. Разпространение и пропагандиране политическия проект и разглеждане предложенията за неговото подобрение. Предоставяне проекта на съответни политически  неполитически партии и местни организации.
срок: до учредителното събрание
отг.: ОЩ
     3. Провеждане по региони (области) срещи, събрания, заседания с цел пропагандиране идеите на проекта и създаване на местни оперативни щабове.
срок: веднага 
отг.: ОЩ
     4. Провеждане на национална учредителна конференция на политическия съюз. Работна група ще изготви необходимите документи: Програма, политическа декларация и други.
срок: 30.05.17година
отг.: ОЩ

     Функциите на политическия съвет, централния и местни оперативни щабове са определени в следващия раздел.
     Създаването на органите за управление гарантират: 
     1. Прилагане в действие нашето желание за единодействие.
     2. Отговорност по изпълнение на задачите поставени от политическия съвет и оперативния щаб.
     Създадените органи: политически съвет и оперативни щабове са отворени и се попълват на всяка регионална среща. Задължително е включването на граждани с авторитет, влияние и обществена активност.

IV Функциониране и обезпечаване

     Политическият съвет е ръководният орган на съюза. Определя политическата ни линия, позиции и становища. Подготвя политическите и юридически решения за формата на участие в избори. Членовете му се състоят от председатели на съответни партии, включили се в проекта и председателя на оперативния щаб. При отсъствие на упълномощени лица, участва техен заместник. Политическият съвет се изгражда само на централно ниво.

     Изпълнителният орган на политическия съюз се явяват централните и местни оперативни щабове. Съставът им ще се попълва след всяка регионална среща. Нашето твърдо убеждение е, че изпълнителният орган е този, който ще генерира инициативите по организационната ни дейност и изграждане и функциониране на местни оперативни щабове. Нашият опит от участието ни в коалиция БРЛ показва, че изпълнението на тези задачи не трябва да се оствят в ръцете на Политическия съвет. Ние бяхме свидетели на бездействие, което в крайна сметка обслужва волно или неволно нашите политически противници. Това е и "солта" на проекта: градивната и изпълнителната дейност да са в ръцете на избраните най-активни наши членове.

     Политическият съвет се свиква при необходимост. Оперативният щаб провежда своите заседания веднъж на три месеца.

V. П е р е с п е к т и в и

     Перспективите за развитие се определят от поставената ни цел: консолидиране на левите и патриотичните сили. Това изисква много работа, отговорност и взаимно доверие. Авторите на проекта считат, че ние ще тежим в политическото ни пространство, ако нашата оферта достигне и се приеме от българските граждани. Тъй както ОФ четиридесет и пет години съществува в политическия живот, ние гласувахме за него и той успешно управлява страната.

     Ние приемаме като правилно участието в избори само като политически съюз. Под никаква форма не трябва да се допуска участие от типа „БСП лява България”, тоест подставяне на една партия над другите. Не трябва да се допуска съюзът да работи за една партия или да се явява на избори от нейно име. Такова опекунство няма да допуснем. Ние отправяме оферта към обществото за създаване и действие на политически съюз и няма да подкрепяме такива индивидуални изпълнения. В момента доверието на гражданите е изчерпено и е стигнало своя критичен минимум. Ние даваме нова оферта за участие в политическия живот и е недопустимо да правим изключения. Членовете на нашия съюз могат да членуват в политически партии по тяхно усмотрение.

     За нашите противници в заключение сме длъжни да заявим категорично: НИЕ НЕ СЪЗДАВАМЕ НОВА ПАРТИЯ! Това е СЪЮЗ, което означава, че заедно сме по-силни и значими и по-успешно ще служим на българския народ.

От работната група:

(горе)

КОНТАКТ
  

АБОНИРЙ СЕ ЗА САЙТА

  

About the author: Communism

ВАШИЯТ КОМЕНТАР