ЮРИДИЧЕСКА ПОМОЩ И ЗАЩИТА

Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

ЮРИДИЧЕСКА ПОМОЩ И ЗАЩИТА

ПРАВОТО Е КЛАСОВО (МАФИОТСКО) ПОНЯТИЕ,
КОГАТО Е В РАМКИТЕ НА КЛАСОВО
(ПАРТИЙНО) РАЗДЕЛЕНА ДЪРЖАВА

МАРКСИЗМЪТ (комунизмът) е преди всичко точна наука за икономиката, която е основа на НАДСТРОЙКАТА (право и институции), и тази точна икономическа наука цели да регулира хармонично предимно икономическите (трудовите) отношения. Всички други обществени отношения са следствие на икономическите.

Т.е. ПРАВОТО има за цел да ОХРАНЯВА икономическите процеси, от които ВЛАСТТА се "храни" и по-точно в сегашните условия, ПРАВОТО ОХРАНЯВА КРАЖБАТА НА ИЗЛИШЪКА (която кражба се нарича ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ – откритието на Маркс). Т.е. правото винаги е следствие на икономическия строй, а не някакъв МОРАЛ (църковен или друг измислен). Т.е. ПРАВОТО НЕ ЗАЩИТАВА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН, а само тия, които крадат. От върха до основата на пирамидата на властта.  

Има няколко вида правни закони. КОНСТИТУЦИЯ, ЗАКОНИ (приети от Нар. събр.), ПОДЗАКОНИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, НАРЕДБИ, ПРАВИЛА и т.н. Т.е. това се нарича ЙЕРАРХИЯ на законите. Конституцята е върховен закон, но при нас самата тя е поставена ПОД някои международни закони и споразумения.

Националистите ще възроптаят срещу това да има нещо по-висше от националната конституция – международното право и споразумения, но това вече е факт:

КОНСТИТУЦИЯ, Глава първа, ОСНОВНИ НАЧАЛА
     Чл. 5. (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

Да, националистите може да роптаят срещу този член на конституцията. Но ние – не. Защото има нещо много по-висше както от Конституцията, така и от всички международни закони и споразумения взети заедно. И това са

ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ.

Да, обаче тия, които пишат законите в разните парламенти по света, изобщо игнорират Природните закони, сякаш са по-велики от Природата. Направо съчиняват закони, които противоречат не само на конституцията, не само на международното право, но и на Великата Природа. И точно тук е скрит "ключът за бараката":

ПРОТИВОРЕЧИЯТА МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ НИВА
на законите, подзаконите и правилата за тяхното изпълнение.

И понеже гражданите нямат юридическо образование, т.е. не са ЗАЗУБРИЛИ десетките хиляди закони и подзакони, се оставят БЕЗПОМОЩНИ в лапите на ТЪЛКУВАТЕЛИТЕ, наречени дознатели, прокурори, съдии, изпълнители. Като прибавим и ЧИСТАТА ДИКТАТУРА на властта, която ДИКТУВА на прокуратура и съд какво да отсъждат, положението на гражданите става неспасяемо. Т.е. всички виждаме, че НЯМА ПРАВОСЪДИЕ. Има партийно-мафиотска диктатура.

Най-важното оръжие на партийно-мафиотска диктатура в правораздаването е

ЛИПСАТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ

между различните НИВА на законите и подзаконите. Важни закони противоречат на Конституцията, подзакони – на закони, наредби и правила – на подзакони и т.н. А би било разумно хората да си прочетат ОСНОВАТА (поне Конституцията) и да проследят дали законите и подзаконите, на които се основават ТЪЛКУВАНИЯТА на съд и прокуратура, са верни. Просто гражданите трябва да знаят кой закон е подчинен на по-горен по законова йерархия. Но това гражданите не го правят и прокуратура и съд си играят с него като котка с мишка. Направо правораздават както им кефне. Просто ЦИТИРАТ разни членове, които наистина съществуват, но никой не се сеща да изследва дали те не противоречат на някой по-висш закон. Но проблемите не свършват до тук. Има още по-главен проблем:

ЛОГИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ,

което си е ПСИХО-ФИЗИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА на всеки човек (съдия, прокурор, дознател). На тия висши длъжности се назначават ЗУБРАЧИ и ЛИЗАЧИ, т.е. хора с ненормално мислене, т.е. хора БЕЗ ЛОГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ. И когато възникне КАЗУС, те ПО ПОДРАЖАНИЕ и В УГОДА на началниците, ПО ШАБЛОН от ОБЩОПРИЕТИТЕ ПРОПАГАНДНИ КЛИШЕТА за "СПРАВЕДЛИВОСТ", отсъждат не според ЛОГИЧНАТА СВЪРЗАНОСТ ПРИ ЙЕРАРХИЯТА на законите, а КАКВОТО ИСКАТ НАЧАЛНИЦИТЕ – ВЛАСТТА. Просто дознание, съд и прокуратура УГОДНИЧАТ НА ВЛАСТТА, чак чете мислите й, за да си заслужат заплатите. Като отбележим и ЛИПСАТА НА ЛОГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ у огромната маса обикновени граждани, правосъдието става АНТИправосъдие.

Затова не си мислете, че правото и правосдието е нещо толковаа сложно, колкото го представят правистите. Те правят всичко възможно да усложняват нещата и да ви объркват с единствената цел да изкярят от вас. Вие сами можете да сте си адвокати. Когато възникне някакъв правен проблем, изследвайте с кой ПО ЙЕРАРХИЯ закон е свързан и какво сте нарушили или дали изобщо сте нарушили. Защото правистите може да ви забият по всички възможни следствия на по-главния закон, да ви извадят ВСИЧКО писано по случая, а то може да няма никаква връзка с вашия казус. Т.е. с малко правна култура, с която можете да се въоръжите при нас, не е необходимо да плащате за адвокати, за да решите спор първо пред себе си. Разбира се адвокатите са вещи най-вече във възможните ПРОЦЕДУРИ и начини на водене на процеси и точно в тия ПРОЦЕДУРИ е тяхната сила да объркват или да дават ясноста. Но ЛОГИЧЕСКАТА ОБОСНОВКА можете сами и сте длъжни сами да си я направите.

В МЕДИЦИНАТА е същото – както във всяка ОФИЦИАЛНА ОБЛАСТ, която властта командва, тя нарочно усложнява нещата пред вас, за да ви вземе парите. Затова имаме нов термин: ПАЗАРНО-ОЛИГАРХИЧНА "МЕДИЦИНА". И тук вие можете да се справите без доктори и болници докато сте живи. Просто трябва да изучите принципите на природосъобразния живот, за което има неизчерпаема лиитература, а ние тук можем само да ви насочим или да ползвате нашите многобройни курсове и семинари така, че никога да не се разболявате. Или пък ако случайно стане това, сами да решите проблема си, обратно на твърдението, че самолечението било вредно (за джобовете на докторята).

Ние като комунисти

ОТИВАМЕ ОТВЪД ОБЩОПРИЕТОТО ПРАВО:

ние се питаме още ДАЛИ НЯКОЙ ЮРИДИЧЕСКИ ЗАКОН от което и да било ниво в ЗАКОНОВАТА ЙЕРАРХИЯ

НЕ ПРОТИВРЕЧИ НА НАЙ-ВИСШЕТО НИВО:
ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ.

А природните закони са обект на природните ТОЧНИ науки – физика, математика, както и на други природни науки. Точно тук Маркс е велик, защото каза, че обществото, регулирайки научно СТОЙНОСТТА на произведения обществено необходим продукт, ще изгради справедливо общество "…с точността на природните науки.".

КОЙ ОТ СЕГАШНИТЕ МАГИСТРАТИ
СЕ ЗАНИМАВА С ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА

(математика, физика, природознание, икономика) и да ИЗСЛЕДВА дали обществените закони не противоречат на Природните или единствената им задача е да ЗАЗУБРЯТ ВСЯКАКВИ ЗАКОНИ и да ги избълват в зависимост от желанието на властта?

Ето защо няма хора от правистите, по-компетентни от нас, марксистите-комунсти. Защото ние поставяме правото на точното му място В ЙЕРАРХИЯТА от закони – ПРИРОДА-ОБЩЕСТВО-ЧОВЕК, а не както лизачите-прависти – ВЛАСТ-ПАРИ-РОБСТВО за гражданите. И като прибавим и нашата естествена способност ЛОГИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ, присъщо на хората на науката, може да се разбере, че ние сме най-компетентни и в областта на правото и може да ни ползвате да разрешим ЛОГИЧЕСКИ, НАУЧНО, МОРАЛНО вашия казус по най-добрия начин.

И за да не ни обвините в празнодумие, заемете се с ИЗУЧАВАНЕ на НАШИЯ АНАЛИЗ на ПРОТИВОРЕЧИЯТА между икономическите заони, правото, Хартата, избиртелния закон от една страна и Природните закони от друга.

Нашият анализ показа, че

ВЛАСТТА Е НЕЗАКОННА
не само заради далавери и подкупи в изборния процес, а заради ПРОТИВОЗАКОННОСТ на всички приети от "Народното" събрание "закони", включително и тия за изборите. Т.е. всичко правено до сега поне след 1989-а година е правно нищожно. Нещо повече – целият икономически и от там и ДЪРЖАВЕН СТРОЙ Е НЕЗАКОНЕН. ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА Е НЕЗАКОННА.

И понеже подхванахме терзанията на националистите – как така Националната конституця ще е ПОД международните закони и споразимения (ООН), нали "България над всичко", ще запитаме: Нима България е НАД ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ, НАД ГОСПОД???

Изследвайки Международна хартата за правата на човека (устава на ООН), заключихме, че тя е В СЪОТВЕТСТВИЕ именно с ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ и затова националистите няма за какво да се притесняват, тъкмо обратното, Хартата, понеже е съгласувата с природните закони, тя за нас е най-висшият юридически закон, колкото и да е несъвършен, по-висш и от нашата Конституция. Е, ние обаче, марксистите-комунисти, имаме още по-съвършени решения в правото и от Хартата. Но това ще разберете, ако се поразровите в нашите документи и публикации.

Затова НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ, ако наистина чувствате, че право при вас липсва при някакви спорове, особено в областта на трудовите отношения, икономиката, пък и каквото и да било друго, да се обърнете за помощ към нас. Но за да не ни претоварите, ПЪРВО прочетете препратката за Хартата и ние сме сигурни, че САМИ ще разрешите ЛОГИЧЕСКИ вашия спор. Не сме сигурни дали ще е във ваша полза, но важно е да е справедливо по природните закони. Т.е. ние не сме АДВОКАТИ, за да ни наемете да ви защитаваме директно в съда, без значение дали сте прави или не (за пари), въпреки че сред нас има и адвокати, а ще разрешим ЛОГИЧЕСКИ спора и после ще ви насочим на следващ етап. Ето как решихме един спор на гражданин с МТел:

ИЗМАМИ НА МТЕЛ

Ние ВЛАГАМЕ НАШАТА КОМПЕТЕНТНОСТ не само в политиката, а в ПРОГРЕСА и в определени хора на творческото мислене. Ако такива хора се обединят, "спукана му е работата" на капитализма по мирен път… Кликнете долния линк за

КОНТАКТ С НАС,

и ни изпратете накратко вашия казус, след което ние ще Ви изпратим уточняващи въпроси за проучване на Вашите проблеми и ще изясним по-нататък как ще се свързваме.

ДА ДОБЪР ПЪТ!

АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА,
попълвайки полето с твой имейл,
Когато публикуваме нещо ново,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

************************************

About the author: Communism

ВАШИЯТ КОМЕНТАР