ЗДРАВЕ, СПОРТ, КРАСОТА, ЩАСТИЕ

Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

ЗДРАВЕ, СПОРТ, КРАСОТА

КОМУНИСТ = ВСЕСТРАННО и ХАРМОНИЧНО 
РАЗВИВАЩА СЕ ЛИЧНОСТ

МАРКСИЗМЪТ (комунизмът) е преди всичко точна наука за икономиката, за хармонично управление на производството и производствените отношения на произвеждащите и обществото от една страна и природата от друга страна……

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА! Повтаряме: "…хармонично управление на …произвеждащите от една страна и …природата от друга страна." Т.е. комунизмът е СЪЗНАТЕЛНО отношение на трудовите хора към природата и тъй като човекът е част от природата, съзнателно отношение на човека към самия себе си.

Този проблем не е основен за марксизма – личностното развитие. Както казахме, марксизмът е точна наука преди всичко за икономиката и как чрез съзнателното й управление, човекът да се освободи от всякакъв вид робство. Включително и от робството на заблудите си по отношение на самия себе си. Този проблем е разглеждан като страничен (не икономически) във ФИЛОСОФИЯТА на марксизма най-вече от Енгелс, а ФИЛОСОФИЯТА НЕ Е ТОЧНА НАУКА. Тя е вид стимул за размисъл, провокация към точните науки да намерят вярно решение на даден проблем. Тя обосновава и моралните норми, но винаги на база съществуващи знания за дадена епоха.

И понеже ние в момента се намираме в НОВА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ, основана на НОВО ПОЗНАНИЕ И НАУКА ЗА КОСМОСА, ПРИРОДАТА, ЖИВОТА и от там – на обществото и конкретно – на личността, налага се да направим

РАЗШИРЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО КОМУНИСТ

извън рамките на епохата на началния комунизъм, обоснован и философски по старите знания.

Т.е. ПРЕДСТАВИТЕ, които са ни набивали в главите преди 1989-а за образа на комуниста и сегашните са РЕВОЛЮЦИОННО РАЗЛИЧНИ, а често и противоположни. Кликнете ТУК, за да видите характерни черти на комуниста, написани от доста начетени хора, които се самоопределят за комунисти. А тук е нашата критика – освен верните неща, ние накратко ще оборим неверните.. 

1. "…който не се спира дори пред жертвата на собствения си живот." Т.е. масовата представа за комуниста е, че той е ЖЕРТВА в името на нещо велико. Че дори той трябва да ЖЕРТВА не само себе си, па и семеството си, родителите си, децата си, приятелите си… В ИМЕТО НА … дрън-дрън.

* Съвременните ОТКРИТИЯ за възникване и развитие на живота показват, че не само не е необходимо някой да се ЖЕРТВА, но и е ВРЕДНО за тия, заради които се ЖЕРТВАШ. Накратко – това е ЗАКОНЪТ за КАРМАТА (съдбата) при йогите… И ако се появи такава "необходимост", това значи, че
* РАЗУМЪТ преди това не си е свършил работата. Т.е. не е имало ХАРМОНИЧНО решаване на проблеми, а частично и на парче. Затова ПРЕДИ да има РЕВОРЮЦИЯ, хората трябва да ОСЪЗНАЯТ ПРИЧИНИТЕ, които я довеждат, както и да осъзнаят КАКВО ще дойде след нея. Т.е. преди да дойде действието, първо да има СЪЗНАНИЕ… А СЪЗНАНИЕТО ПРОМЕНЯ БЪДЕЩЕТО. Т.е. ДЕЙСТВИЕТО СЛЕДВА СЪЗНАНИЕТО, РАЗУМА. Сега става обратното – НАДЪХВАТ народа да действа, преди да е разбрал защо и какво ще е СЛЕД ВЗЕМАНЕ НА ВЛАСТТА. Ами може ли ПЪРВО да удариш стената с главата си и ЧАК ПОСЛЕ да мислиш дали това си струва???
* Именно затова Ленин казва, че "Революцията побеждава, когато завладее масите." Т.е. когато МАСИТЕ ОСЪЗНАЯТ причините и бъдещето. Масово осъзнаване никога не е ставало по време на революции. Винаги масите са били подтиквани към такива ПО ЕМОЦИИ. Никога масите не са разбирали какво се променя и защо и какво ще дойде и защо. Това е една от причините за ЖЕРТВИТЕ и по-сетнешния провал или изкривяване на революционните цели…

2. "…за комуниста общественият интерес стои над личния." Това е разновидност на комуниста-ЖЕРТВА. И точно тия думи се използват от антипропагандата, за да отблъсква хората от комунистите като някакви малоумни отрепки фанатици. Защото така казано ОПРОСТЕНЧЕСКИ, наистина е шокиращо. Нататък мисълта е допълнена, но пак с общи неопределени приказки. Ние бихме се изразили така:

за комуниста общественият и личният интерес се изграждат в ХАРМОНИЧНО (диалектическо) единство. Ами и Енгелс казва за победилия комунизъм, когато: "Развитието на всеки е условие за развитие на всички. Развитието на всички, е условие за развитие на всеки." Т.е. не трябва да се противопоставят личният и общественият интереси. Ако има такова нещо, то РАЗУМЪТ НЕ СИ Е СВЪРШИЛ РАБОТАТА…
* Тук отново ще кажем за Закона за Кармата на древните мъдреци (йогите, от които Маркс е взел много, четейки перфектно санскрит), че когато ти работиш ЗА ДРУГИТЕ, ти работиш за себе си по най-добрия начин. Но това не е НИКАКВА ЖЕРТВА. Ако го можеш, това е ИЗЛИШЪК ОТ СИЛА, ЕНЕРГИЯ, ИНТЕЛЕКТ и ако не ги употребиш, ти ще се раболееш… 
* Ако човек има малки способности, неговият ТРУД ЩЕ ОБСЛУЖВА малък кръг от хора, т.е. той ще образува малко икономическо ОБЩество (communisОБЩ, всеОБЩ), т.е. ще бъде МАЛЪК комунист. А ако човек има големи способности, той ще обслужва голямо икономическо ОБЩество, т.е. ще бъде ГОЛЯМ комунист. Виждате, че КОМУНИСТЕТЕ НЕ СА ЕДНАКВИ… 🙂 Т.е. това, което правиш ЗА ДРУГИТЕ и съответно и за себе си, зависи от нивото на твоите СПОСОБНОСТИ… И точно тук е скрит "ключът за бараката", защо комунистът (трябва да) е символ  на

ЗДРАВЕ, ЖИЗНЕНОСТ, КРАСОТА,

т.е. колкото човек прави повече за себе и, т.е. колкото повече РАЗВИВА СЕБЕ СИ, толкова повече ще бъде полезен за другите и за себе си. Това е хармония между личен и обществен интерес.

Хайде сега заедно с вас да се ВГЛЕДАМЕ в конкретни комунисти. Навярно познавате такива или лично, или от медиите. Дали те отговарят на понятието

ВСЕСТРАННО (ХАРМОНИЧНО) РАЗВИВАЩА СЕ ЛИЧНОСТ,
надарена със

ЗДРАВЕ, ЖИЗНЕНОСТ, КРАСОТА???

ОЧЕВАДНО е, че ДУМИТЕ СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ ДЕЛАТА. Ами изразът на Христос "ПО ПЛОДОВЕТЕ ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ" не трябва ли да е валиден и за комунистите??? Че нали именно Маркс казва, че "Християнството е най-добрата религиозна ФОРМА на комунизма."

Цялата ДАНДАНИЯ от писанто до тук беше да ви доведем до извода, че коквото и да ГОВОРЯТ и ПИШАТ комунистите, техните способности (и дела, ТРУД) определят тяхната величина като комунисти. Техните ОБЕКТИВНО СЪЩЕСТВУВАЩИ СПОСОБНОСТИ ги определят ПО ИЗМЕРИМО КОЛИЧЕСТОВО и КАЧЕСТВО какъв пост да заемат в ПРОИЗВОДСТВОТО и ТВОРЧЕСТВОТО. А не ГЛАСУВНЕТО, което ВЪОБЩЕ НЕ Е СЪОБРАЗЕНО С РЕАЛНИЯ ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО И ТВОРЧЕСТВО. Т.е. изборите за дадена вътрешнопартийна и държавна длъжност са ОТКЪСНАТИ  от реалното произвеждащо и творящо общество. Т.е. "изборите" за длъжност в която и да било партия е лишено от смисъл. Налага се въпросът:

КОЕ Е ТОВА НЕЩО, КОЕТО БИ ИЗПЪЛНИЛО СЪС СМИСЪЛ и СЪДЪРЖАНИЕ живота на един човек, не само комунист?

Това е ЗДРАВЕТО, ЖИЗНЕНОСТТА, КРАСОТАТА и ЩАСТИЕТО. Това са определящи качества за успех в живота (не само парите). Ако ти си придобил тия качества, това означава, че ти УПРАВЛЯВАШ СОБСТВЕНОТО СИ БИТИЕ, а ако не можеш да управлваш собственото си битие и се ВЛАЧИШ след кефа на другите и на случайностите, как може да управляваш държава или колектив? Ами може – виждате го на практика "резуртата" – световно разложение. Понеже най-висшите управници на света и държавите са саморазлагащи се личности без ЗДРАВЕ, ЖИЗНЕНОСТ, КРАСОТА и ЩАСТИЕ, преврънати в роби на мафиите и на животинските си инстинкти. Затова и в цялото общество липсват ЗДРАВЕ, ЖИЗНЕНОСТ, КРАСОТА и ЩАСТИЕ, понеже управляващите не могат да дадат ЛИЧЕН ПРИМЕР, какъвто са дали Христос, Левски… Виж повече по проблема

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Ето защо за нас, комунистите, е от особена важност да се грижим за себе си, да тренираме ВСИЧКИТЕ си качества хармонично. Затова ние предлагаме на всички граждани лекции, семинари и курсове по

НАЙ-ДОБРАТА МЕТОДИКА И ТЕХНИКИ В СВЕТА ЗА
ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА
(физическо (спортно), умствено, психическо и духовно в единство)

НЕ САМО НА ОБЩЕСТВОТО,
изразено като

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ.
.

ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА - СВЕТОВЕН ЩАМПИОН по ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКАТочно когато обсъждахме и пишехме тия редове, стана трагедията с гимнастичката ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА. Различни хора поднасяха различни версии за ПРИЧИНИТЕ за трагедията. Но никой не "улучи" ОСНОВНАТА ПРИЧИНА. На снимката виждате нашата версия. КЛИКНИ СНИМКАТА за изчерпателни обяснения. Тук ще кажем само, че при тренировките на спортистите е игнориран Закона за хармонията – при тях химическите показатели са изместени изцяло към плюс (+) – киселинното развитие (рН+) и напълно е игнориран полюс минус (-) – алкалното развитие (рСО). При спортистите НЯМА КИСЕЛИННО-АЛКАЛНО РАВНОВЕСИЕ, т.е. ЛИПСАТА НА РАВНОВЕСИЕ при химическите показатели е довела и НЕРАВНОВЕСИЕТО в психиката и поведението. Но това не е само при Цветелина, това е масова порочна практика при всички ОФИЦИАЛНИ (олимпийски) спортове. Това е и причина за НАПРЕЖЕНИЕТО и от там и НЕАДЕКВАТНОТО поведение и УЖ неволни грешки и желания. Нещо повече – понеже спортът е основан на ОФИЦИАЛНАТА МЕДИЦИНА, излиза, че и

ЦЯЛАТА ОФИЦИАЛНА МЕДИЦИНА Е ФАЛШИВА
(както всичко официално, и то умишлено)

Виждате, че (може би инстинктивно) ООН се движи в правилна посока – към ХАРМОНИЧНОТО, към УСТОЙЧИВОТО развитие:

СПОРТ за УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
"Дневен ред 21" на МОК – ДОКУМЕНТ

Затова, ако искате да се развивате хармонично така, че да бъдете здрави, жизнени, красиви, успешни и щастливи, без да правите ЖЕРТВИ, свържете се с нас и ние ще ви помогнем. Не само на отделни хора, но и на цели колективи и отбори. Ще ви въоражим с най-доброто до този момент в света. НОРМАЛНОТО ОБЩЕСТВО (комунизмът) ще бъде изградено от щастливи хора, а не от ЖЕРТВИ на каквото и да било. Никак не пречи хората да са щастливи СЕГА,  не в незнайното бъдще. Защото нашите средства ще ви направят щастливи сега ВЪПРЕКИ ОКОЛНИТЕ НА ВАС ОБСТОЯТЕЛСТВА. Направете го колкото може по-скоро, не чакайте окончателното разложение и вмирисване на капитализма, когато може би вече няма да имате възможност. ПЪРВОНАЧАЛНО ни опишете в общи линии вашите цели и проблеми, като попълните формуляра за

КОНТАКТ С НАС,

след което ние ще Ви изпратим уточняващи въпроси за проучване на Вашите възможности и ще изясним по-нататък как ще се свързваме.

В МЕДИЦИНАТА е същото – както във всяка ОФИЦИАЛНА ОБЛАСТ, която властта командва, тя нарочно усложнява нещата пред вас, за да ви вземе парите. Затова имаме нов термин: ПАЗАРНО-ОЛИГАРХИЧНА "МЕДИЦИНА". И тук вие можете да се справите без доктори и болници докато сте живи. Просто трябва да изучите принципите на природосъобразния живот, за което има неизчерпаема лиитература, а ние тук можем само да ви насочим или да ползвате нашите многобройни курсове и семинари така, че никога да не се разболявате. Или пък ако случайно стане това, сами да решите проблема си, обратно на твърдението, че самолечението било вредно (за джобовете на докторята).

НА ДОБЪР ПЪТ

АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА,
попълвайки полето с твой имейл,
Когато публикуваме нещо ново,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

************************************

About the author: Communism

ВАШИЯТ КОМЕНТАР