БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

Финансиране на европроекти

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕВРО-ПРОЕКТИ,
КОНСУЛТАЦИИ И ПОМОЩ ПРИ ПОДГОТОВКА, УПРАВЛЕНИЕ И
БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЛИ ЧАСТИЧНО
ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТИ

ВНИМАНИЕ: Ние като партия не можем да извършваме финансова и търговска дейност, но нашите членове и симпатизанти по отделно могат. Ние ще Ви насочим към други компетентни лица и фирми, ако нашата компетентност за ваш случай не достига.

МАРКСИЗМЪТ (комунизмът) е преди всичко точна наука за икономиката, за хармонично управление на производството и производствените отношения на произвеждащите и обществото от една страна и природата от друга страна. Както и взаимоотношенията вътре в самото предприятие. Т.е. марксизмът е преди всичко микроикономика (организация на производството и контрол над стойността), специалност, която е ЛИКВИДИРАНА за изучаване във ВУЗ и изцяло заменена от зубренето на парични и банкови трикове.

Затова ние тук не се занимаваме с политическа (камуфлажна, паразитна) дейност, а преди всичко предлагаме нашата лична компетентност за създаване на обществена стойност чрез нашата конкретна помощ за хора и фирми, които също искат да създават обществена стойност, т.е. ПРОГРЕС.

 ДЕМОКРАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО

е основна наша цел – създаване на обединение на фирми от всички стопански сектори, които имат вътрешна организация според Международна харта за правата на човека.

Ние ВЛАГАМЕ НАШАТА КОМПЕТЕНТНОСТ не само в политиката, а в ПРОГРЕСА и в определени хора на творческото мислене. Ако такива хора се обединят, "спукана му е работата" на капитализма по мирен път…

Може все още да нямате фирма или колектив, но важното е да имате идеи и още по-добре – силно мотивирани и обосновани цели. Ако е така, реализацията на тия Ваши цели минава през безвъзмездно финансиращите програми на Евросъюза и през нашата помощ.

РАЗЛИКАТА между нас и стотиците други фирми по европроекти е тая, че ние наблягаме особено много на организацията и структурирането на производствената и управленска практика, цено- и заплато-образуване, контрол над стойността (стойност и цена са различни понятия) и правилното им разпределяне както по време на финансиране на проекта, така и след неговото приключване.

Ето как и какво могат да финансират европарите:

 1. Подготвяне и сертификация по международните стандарти на качеството, добри управленски, производствени и структурни практики, консултации при тяхното съчетаване;
 2. Покупка на оборудване (инструменти и машини);
 3. Машинно оборудване и производствени мощности;
 4. Извършване на самото оборудване;
 5. Софтуер, специализиран за обслужване на производство и управление;
 6. Хотелиерство ("къщи за гости" и "семейни хотели");
 7. Строежи и тяхното обзавеждане;
 8. Технологии, обслужващи комуникацията и информатиката;
 9. Системи, обслужващи комуникацията, информатиката и изчислителната техника;
10. Системи, базирани в интернет мрежата;
11. Строеж на преработващи предприятия в земеделие и животновъдство;
12. Строеж на постройки и сгради;
13. Покупка на специализирана техника;
14. Животновъдство (дребен или едър добитък, пчелни семейства), засаждане на дълготрайни дървета и др. насаждения;
15. Покупка на насаждения и животни, минали през сертифицирана селекция;
16. Покупка на машини, съоръжения и друг инвентар за отглеждане на горните селскостопански дейности;
17. Създаване, структуриране и квалифициране на колектив.
18. Изграждане на основна и специализирана квалификация и компетентност, ключова за целите на проектите
19. Стартиране на малки фирми;
20. Финансово обезпечаване на селските региони;
21. Финансово обезпечаване на градски райони;
22. Стартиране на малки фирми в места и селища с висока безработица.

Ще определим дали Вашата фирма и/или идеи са подходящи за финансиране и ще дадем мнение за шансовете Ви за одобрение на проекта.

Анализът на Вашите цели ще обхваща:
* Допустимост на фирмата и/или идеите Ви към налични европрограми;
* Информация за границите на финансиране (максимален и минимален размер);
* Доклад за кои и по какви дейности и разходи бихте получили европейско безвъзмездно финансиране.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ (ЧАСТИ):

Част 1 цели постигане на коректност и ще работим по нея, само когато Вашата бизнес структура съответства на изискванията на българските и на европейските правила, според които се отпускат парите:

1. Дали вашата бизнес структура съответства на изискванията на избраната тема (програма) за реализация на вашите идеи и планове;
2. Оценяване на необходими параметри, които трябва да покрие фирмата Ви, според програмните критерии;
3. Ще обсъдим с Вас какво може да промените в структурата си, за да спечелите проекта.
Цена за Част 1 – двеста (200) лева без ДДС.

Част 2 цели самото подготвяне и съставяне на проекта:

* Подготовката цели максимално съобразяване на Вашите специфични нужди като бизнес, добавяне ако е необходимо на нови от една страна и от друга страна съобразяване на Вашите възможности с всички изисквания на програмата, по която ще бъдете финансирани.
Цена за Част 2 – три хиляди (3 000) лева без ДДС

Част 3 цели управлението и отчитането на Вашия (евентуално) вече приет проект до получаване на плащането преди старта на проекта.

ЗАПЛАЩАНЕ по Част 3 ще има само ако проектът бъде одобрен, а размерът е определен % от цялата проектна стойност.

ВАЛИДНОСТТА НА ТИЯ 3 ЧАСТИ от нашето предложение е шейсет (60) календарни дни, след първата Ви лична консултация с нас и след приемане на наши задължения към Вас.

ПЪРВОНАЧАЛНО ни опишете в общи линии вашите цели, като попълните формуляра за

КОНТАКТ С НАС,

след което ние ще Ви изпратим уточняващи въпроси за проучване на Вашите възможности и ще изясним по-нататък как ще се свързваме.

НА ДОБЪР ПЪТ

АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА,
попълвайки полето с твой имейл,
Когато публикуваме нещо ново,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

************************************

About the author: Communism

ВАШИЯТ КОМЕНТАР