НАШЕТО ТВОРЧЕСТВО

Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

КАПИТАЛИЗМЪТ В ДЕЙСТВИЕ

ПУБЛИЦИСТИЧНО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО

СОЦИАЛИЗМЪТ – ВЕКЪТ НА ЛЪЖАТА
ИЛИ ЛЪЖАТА НА ВЕКА

(Тодор Бомбов)

ЧОВЕШКА ТРАГЕДИЯ
(Тодор Бомбов)

РАБОТНИЧЕСКИЯТ (РЕАЛНИЯТ) СОЦИАЛИЗЪМ
(Никога не е имало социализъм/комунизъм. А какво е имало?)

НАШАТА РАБОТНИЧЕСКА БОРБА
(очаквайте)

САЙТ НА НАУЧИЯ ОТДЕЛ НА ПАРТИЯТА
(Творческо обединение от учени в основните науки)

НОВИЯТ МАНИФЕСТ
(съобразен с последни епохални научни открития)


  ЛИТЕРАТУРА ОТ КЛАСИЧЕСКИ И МОДЕРНИ АВТОРИ
НА СОЦИАЛИЗМА И КОМУНИЗМА

МАНИФЕСТ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ
(Карл Маркс и Фридрих Енгелс)

КАПИТАЛЪТ
(Карл Маркс)

ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН
(Икономически публикации)

ВАСИЛИЙ ЛЕОНТИЕВ
(Нобелов лауреат за икономика, 1973)

ДЕМОКРАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО
(Ричард Улф – социализмът в САЩ във възход)

КАПИТАЛИЗЪМ
(Развитие и модерни метаморфози)

КОМУНИЗЪМ
(Кратък обзор, видео и препратки към пълните текстове
относно началото, развитието и бъдещето на комунизма)
 

КОМУНИЗЪМ  В  СТИХОВЕ
(Тончо Бонев)

НА КРАК ДРУГАРИ!
(Иван Банов – ПБК)

Горе челата, другари
вдигнете железен юмрук!
Отново часът ще удари
за сърпа и тежкия чук.

Отново чернее земята
без бъдеще, без идеял;
пустееща, в бурен обрасла,
ограби я цар Капитал!

А имаше пролет и макове
и беше устойчив възход;
и имаше вяра и блянове
свободният трудов народ.

Зоват ни на щурм пак бащите ни
и ние в атака сме пак;
любов и челик са плещите ни
на бран, братя роби, на крак!

Горе челата другари!
червеното знаме пазете,
че идва часът да удари
чрез сърп и чрез чук да творите?

(предадено на 30 юли 2016 г. по време на честване на вр. Бузлуджа на 125 години от основаването на партията на Димитър Благоев)


АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА,
попълвайки полето с твой имейл,
Когато публикуваме нещо ново,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

************************************  

About the author: Communism

ВАШИЯТ КОМЕНТАР